Corona, de game changer van de eeuw

Help onze kerk vergaat!

Jezus Christus is de “game changer” van de geschiedenis. In Hem, met Hem en door Hem veranderde de wereld voor altijd. Een “game changer” is een persoon, gebeurtenis of ontwikkeling die de wereld blijvend verandert. Denk maar aan het terrorisme met 9/11 als echte kick off. Van het schrikbewind van Al Qaida en vooral van IS. Of de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Zelfs (sommige) christenen veranderen hun theologie! Of de opkomst van de GSM en het internet. En vandaag Corona, dé game changer van deze eeuw. Ook voor de kerk. Zeker in Vlaanderen. Lees hierover mijn bijzondere bijdrage, mét een bijzondere bijbelse invalshoek.

God gaat voorop

Vaak denken wij dat God altijd achteraan komt. Om ons uit de nood te helpen, te redden of te zegenen. Maar wie de bijbel goed leest merkt dat God eigenlijk voorop gaat. Kijk naar het verhaal van Jozef in het oude testament. Die door God via de slechtheid van zijn broers door de Heer voorop gestuurd werd naar Egypte. Om Zijn volk in veiligheid te brengen. Jaren voor het echt nodig was. Denk ook maar aan de uittocht uit Egypte honderden jaren later onder Mozes. En hoe deze 40 jaar lang vooraf opgeleid en gekneed werd door God om samen met Hem Israël niet alleen uit te redden, maar ook te leiden naar het beloofde land. En ook vandaag gaat God nog steeds voorop. Geloof me.

De CROSSover Church

Midden 2019 sprak God tot ons om onze kerk om te vormen tot een Crossover Church. Geen internet-kerk, maar een kerk die zowel via (sociale) media als via live samenkomsten haar gebied moest verruimen. Daarenboven sprak God duidelijk tot onze communicatiemanager om zo vlug mogelijk klaar te staan met een livestream van onze kerkdiensten. En als klap op de vuurpijl kreeg ikzelf tijdens een gebedsmeeting in november 2019 de actieslogan voor 2020 voor onze Gospelkerk zo in mijn hoofd gevallen.

SAMEN IN DE BRES

Zo simpel was de zin die in mijn hoofd binnenkwam. Een beetje simplistisch en cliché vond ik. Daarom ging ik er ook mee naar de anderen van de kerkleiding voor bevestiging. Op zondag 12 januari tijdens onze feestelijke eerste kerkdienst van 2020 stelden we die slogan aan heel de kerk en Vlaanderen voor. Hoe zeer was onze verbazing toen nog geen 3 maanden later deze “profetische” ingevingen uit God bleken te zijn. SAMEN is ondertussen het verbindingswoord van 2020 geworden. God gaat inderdaad voorop. Een niet onbelangrijk element om mee te nemen in onze dagelijkse wandel met Hem en een vermaning tot voorzichtigheid in ons be-oordelen van de dingen als christenen. Maar er is meer.

Een bom op de kerk

Handelingen 8:1-2

“En er ontstond ten dien dage een zware vervolging tegen de gemeente in Jerusalem: en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem.”

U kent het verhaal. Na de Pinksterdag was er opwekking in de eerste gemeente te Jerusalem. Lees Handelingen 4 maar eens. Wat een blijdschap, wat een wonderlijke Aanwezigheid, wat een krachten, wat een samenhorigheid, wat een eenheid. En een tijdje later viel een atoombom op die vreugde. Door de steniging van Stefanus. En de kerk ontplofte. Met als resultaat dat het evangelie zijn weg vond buiten Jerusalem. En zo de weg bereid werd naar heel de wereld. Wat denkt u daarvan? Kon de Heer niets anders verzonnen hebben om het evangelie te verspreiden? Als ik goed lees dan merk ik bij de eerste gemeente niet het besef, of het verlangen om buiten hun eigen bubbel te komen, doch eerder rustig de opwekking te beleven in Jerusalem.

De steniging van Stefanus

Blijkbaar waren zij Jezus’ opdracht vergeten om het evangelie aan alle volkeren te brengen. Merkwaardig dat de opwekkingsgemeente in Jerusalem dit gewoon “vergeten” was. Maar God niet. En Hij gebruikte een duivels opzet ten goede voor de bouw van Zijn Koninkrijk. De steniging van Stefanus was een “game changer” voor de eerste kerk. Die ontplofte als het ware en verspreidde zich naar buiten. Zo geloof ik dat God vandaag in Vlaanderen het duivelse Corona als “game changer” voor Zijn gemeente hier wil gebruiken. En de kerk wil doen ontwaken uit een diepe slaap, verdeeldheid, communicatie-onmacht én afwezigheid onder de mensen, met name op de sociale media. Dat zijn de marktplaatsen van destijds in onze dagen. Daar waar men ging evangeliseren. Lees hierover een vorige bijdrage van mezelf in dit blad “ Is de kerk in België passé”. Bijna profetisch.

De Heilige Geest overtuigt

Als christen word je vlug weggezet als liefdeloos en oordelend als je kritisch beoordeelt en probeert te onderscheiden waarop het aankomt. Maar net dat is God tactiek: voortschrijdende openbaring via de Heilige Geest. Niet via beschuldigingen, maar door het open-baren van nieuwe dingen. Om anders, goddelijk te leren denken (Rom. 12:1-3). En dat is net wat we proberen te doen. Om in Gods wegen te wandelen. Ook als visionaire kerk. En dan valt het op dat de Heer ons voor Corona al voorbereid had naar wat komen ging. Waardoor nu onze livestreams een krachtig middel geworden zijn in het bekendmaken van het Evangelie in Vlaanderen. Via Corona zijn er nog een aantal andere interessante “geestelijke” realiteiten duidelijk geworden. Zoals bijvoorbeeld:

De totale afwezigheid van de kerk van Christus daar waar de mensen zich bevinden: op de sociale media. Zo goed als geen enkele kerk heeft voeling met de Vlaamse samenleving. Het zijn eilanden in de Vlaamse maatschappij. Haast sektarisch en zeker wereldvreemd. Zo komen ze ten minste over bij het Vlaamse volk.

Irrelevant communiceren. Doorheen Corona was er paniek in de christelijke kerken hier. Zo goed als niemand had een alternatief voor de zondagse kerkdiensten. Na een tijdje kwamen meer en meer kerken met een online kerkdienst via Youtube en facebook aanzetten. Daaruit bleek al vlug de irrelevante manier van communiceren naar de 6.000.000 onbekeerde Vlamingen. Dit in een taal en een jargon dat enkel door de christenen begrepen wordt (?).

Verdeeldheid en zelfbescherming

Ook is het opvallend hoe weinig connectie er in Vlaanderen is onder christelijke kerken. “Come together” was een beetje mijn slogan, maar elke poging daartoe liep op niets uit. Ieder blijft op zijn eiland. In verdediging. Pogingen tot verzoening, connectie of contact van mijn kant liepen letterlijk op niets uit.

Waar is “de Vlaamse kerk”? Shockerend was het ook vast te stellen dat de kerken met de meest professionele online kerkdiensten veelal Engelstalige kerken in het land zijn. Ik noem ze, met alle respect, “implantaatkerken”. Kerken die niet appeleren aan de Vlaamse cultuur en identiteit en vaak een “Amerikaans” evangelie brengen met veel religieuze cultuur. Een cultuur die net niet aanslaat bij “de Vlaming”. Het brengt me naadloos bij het volgende punt.

Waar zijn de Vlaamse leiders?

Tja, je ontkomt er niet aan. Aan de vaststelling dat er niet 1 Vlaamse christelijk leider of evangelische autoriteit van zich echt laten horen heeft. En tot steun geweest is voor de schapen. Maar de kudde als het ware aan zijn lot heeft overgelaten. Het sterkt ons anderzijds in de zekerheid rondom de visie van Gospelkerk Refreshed.

Gospelkerk Vlaanderen

Daarom hebben we beslist om te gaan voor heel Vlaanderen. En dit stap na stap en via een 2-jarenplan dat nu in de pipeline zit. Inclusief de oprichting van een gespecialiseerd christelijk media-message bedrijf genaamd “Mindswitch Media”. En via een volledig nieuwe kerkwebsite in 2021. Inclusief een naamswijziging van onze Gospelkerk.

Zelf “game changers” worden

Mogen we u vragen om te bidden voor de kerk van Christus in Vlaanderen? En uiteraard ook voor ons. Hopelijk wordt Corona voor meer christenen in Vlaanderen een echte “game changer”. Niet alleen een kwade droom, maar ook een mijlpaal voor cruciale veranderingen in onze gemeenten. Zodat wij zelf ten opzichte van wie de Heer niet kennen zelf echte “game changers” mogen worden.

Eddy Haesaerts

September 20, 2021

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel