De (grote) partner –test

Ben je een geloofspartner van God?

Ben jij (gewoon) christen? En aanbidder? Of ben je een geloofspartner van God? Het verschil? U komt het hier te weten. Aan het einde van deze bijdrage kan je de test voor jezelf doen in onze “partner-test”. Door jezelf te beoordelen op 5 punten. Met het cijfer 0, 1 of 2. Je krijgt dan een cijfer tussen 0 en 10. Benieuwd waar u komt. Als “geloofspartner” van God. Succes!

Ben jij (gewoon) christen? En aanbidder? Of ben je een geloofspartner van God? Het verschil? U komt het hier te weten. Aan het einde van deze bijdrage kan je de test voor jezelf doen in onze “partner-test”. Door jezelf te beoordelen op 5 punten. Met het cijfer 0, 1 of 2. Je krijgt dan een cijfer tussen 0 en 10. Benieuwd waar u komt. Als “geloofspartner” van God. Succes!

Mozes’ frustratie

Mozes zag het niet meer zitten. Nadat hij bij God geweest was om de stenen tafelen met de 10 geboden te gaan halen. Uit frustratie gooit hij ze stuk. Als hij van de berg Sinaï komt ziet hij Gods volk eten en drinken, dansen en zingen rond het gouden kalf. Ook God was boos. En dreigt ermee niet langer met Zijn volk mee te gaan (Ex.33:3). Maar Mozes’ aanwezigheid en toewijding doen Hem van gedacht veranderen. En Mozes doet er nog een schepje boven op en vraagt: “Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien”. Ongehoord! Want “niemand zal Mij zien en blijven leven” (Ex 33:20). En dat wist Mozes. En toch geeft God toe zoveel Hij kan. “Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien…. “. Maar “Zie bij Mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan; wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met Mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan” (Ex.33: 21-23). Ongelofelijk toch?

Samen op pad

De reden dat God zich had laten verbidden en Mozes ongeoorloofde dingen liet meemaken was echter eenvoudig. Mozes en God waren op pad voor een uniek project. Samen. Daarbij kende Mozes God heel persoonlijk. Mozes had zichzelf geheel geëngageerd in Gods project. Hij was een partner van God geworden. Hij was meer dan een gelovige, meer dan een aanbidder die God verticaal benaderde. Mozes kon met God ook “horizontaal” communiceren en omgaan. Als een vriend. Net zoals Abraham. Zo werden beiden geloofspartners van God. Dat is ook wat er voor u en mij open ligt. Christen worden, aanbidder én geloofspartner! Om te begrijpen waar het verschil ligt geven we u graag enkele teasers. Het zijn ook triggers die u kunnen mobiliseren. En je leven een nieuwe wending geven. Op elke trigger plakt u voor uzelf een score. Een 0 indien je helemaal niet mee bent. Je geeft jezelf een 1 als je wel weet waarover we praten en als je af en toe wel mee bent. Je geeft pas een 2 als je echt “amen” kan zeggen voor het punt in kwestie. Ik bedoel als het van toepassing is in jouw leven. Spannend, niet?

Hier gaan we!

1 Kent u Gods roeping?

God betrekt Zijn partners in Zijn plannen. Dit is heel concreet. En het begint klein. Door een houding tegenover God en Zijn gemeente van: “Hier ben ik”. “Ik ben beschikbaar”. Zonder voorwaarden. Ook in het kleine. Koning David ontving een volledige opleiding als koning doorheen het kleine. Als schaapherder. En u kent de vers wel: “Wie getrouw is in het kleine zal over veel gesteld worden”. Dus iedereen is aan zet. Niemand uitgezonderd.

2 Kent u Gods plan?

God neemt Zijn partners in vertrouwen. Abraham werd door God geraadpleegd toen Hij Sodom en Gomorra ging vernietigen. Paulus herinnerde Timoteus aan de profetieën, de woorden van God over zijn leven, toen hij het moeilijk had. God openbaart zijn plannen aan Zijn knechten. Zovele christenen zijn gefrustreerd, teleurgesteld en begrijpen God niet. Eenvoudigweg omdat zij geen inzicht hebben in de weg die God met hen wil gaan.

3 Kent u God ook horizontaal?

Wie een aanbidder is kent God op een verticale manier. God beslist boven. En wij gehoorzamen hier beneden. Mozes en Abraham kenden God ook op een horizontale manier. Beiden maakten gretig gebruik van deze vriendschapsrelatie om Gods plannen mee te sturen en zelfs te wijzigen! In Handelingen 21 verwittigt de profeet Agabus Paulus om niet naar Rome te gaan. Hij zou gevangen genomen worden. Maar Paulus gaf niet op. En God wijzigt Zijn plan! Uiteindelijk ging Paulus toch naar Rome. Om voor de keizer te getuigen.

4 Kent u Gods bijzondere kantjes?

Geloofspartners krijgen God te zien zoals niemand anders. Denk aan Mozes die God wou zien van aangezicht tot aangezicht. Denk ook aan Paulus die door God in de derde hemel werd meegenomen. En er “onuitsprekelijke dingen” mocht zien die hij met niemand mocht delen. Geloofspartners ontdekken kantjes van God die anderen niet kennen. Denk ook aan Jezus’ woorden tot Zijn apostelen: “wat geen oog heeft gezien…(1 Kor 2: 6-10)”

5 Kent u Gods buitengewone genade?

Wie met God op stap gaat krijgt tegenkanting. Maar God gedenkt Zijn partners. Kijk naar David. God strafte hem omwille van zijn overspel met Batseba en de moord op haar man. Niet alleen stierf het kindje van Bathseba. Het oordeel Gods betekende ook de opstand van één van Davids zonen, Absalom. Maar uiteindelijk zullen Absalom en zijn medestrijders het pleit verliezen. David wordt als koning hersteld én door God bevestigd. David had grove fouten gemaakt. Maar hij had oprecht berouw getoond en bij God genade gevonden. Wie zich engageert tegenover God met zijn leven, mag rekenen op Gods engagement tegenover hem of haar.

De partner-test

Geef een cijfer van 0 tot 2 voor elk van de 5 partner-kenmerken en -voordelen. Wees eerlijk met jezelf. Ben je er ver van af? Geef dan een 0. Herken je jezelf af en toe in het punt, maar niet echt standvastig en volledig? Geef jezelf dan een 1. Herken je onmiddellijk jouw leven, geef dan zonder schuldgevoel een 2. Benieuwd waar u komt! Hopelijk bent u op goede weg. In elk geval, ruimte tot groei zit er voor iedereen in. Maar, deze bijdrage kan een leuke eye-opener zijn. Om uw christenleven een nieuwe start te geven.

Epiloog: de Big Mac church

Wij zijn allemaal gelovig. Christen. Velen van ons zijn ook “aanbidders”. Aanbidding is “in” tegenwoordig. Maar het leidt zelden tot echte actie en doorbraak. Kent u ze ook? De “Big Mac”-Churches? Kerken en meetings met overal hetzelfde recept. Mooie en leuke mensen. Hetzelfde menu overal. Licht verteerbaar. Maar vooral: als je buitenkomt heb je na een paar uurtjes weer honger. Het is leuk om te “worshippen”. Het is een rage. Het geeft een kick, brengt je misschien een goed gevoel voor even. Maar het staat vaak heel ver van het gewone leven. Daar waar je met God aan de slag gaat. En je Hem niet alleen verticaal leert kennen, maar ook horizontaal. Naast je. In het project dat Hij voor jou bestemd heeft. En dat niet om jou draait, maar om Zijn Koninkrijk. Als je dat hebt gevonden en jezelf erin onderdompelt met God krijgt praise en worship een andere dimensie. En is de Heilige Geest aan zet. Niet de menselijke ziel met krampachtige inspanningen. Om toch maar meer van God “te ervaren”.

Eddy Haesaerts

September 11, 2021

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel