Niet voor kinderen!

Dopen in de kerk…

“Dopen” betekent letterlijk “onderdompelen”. En dus niet “besprenkelen”, zoals in de katholieke kerk gedaan wordt. Zo een hocus pocus ritueel geeft ook helemaal geen toegangsticket voor de hemel aan een onschuldig baby'tje. Die krijgt dat zo wel van onze Heer. Wij dopen mensen alleen nadat zij een bewuste geloofskeuze gemaakt hebben. Een doop via onderdompeling is dan ook iets bijzonders. Er hangt echt wel heel wat aan vast. Daarover deze bijdrage.

Er bij horen

Toen ik studentenleider was in Brussel in de jaren '70 werd er grote druk uitgeoefend op alle “schachten” (= eerstejaars) om zich te laten dopen. Een meestal vettig en degoutant gebruik waarbij men vaak de jonge studenten vernederde, eieren op hun hoofd kapot klopte en er daarna bloem over kapte. Het ging zelfs zo ver dat men het haar afscheerde van jongens en hen halfnaakt de straat op stuurde. Als je die vernedering doorstond, dan hoorde je erbij. Ook in het leger kent men de praktijk van het dopen. En ook bij God hoor je er pas echt volledig bij nadat je gedoopt bent. Alleen gebeurt dit op een heilige, waardige en eer gevende manier voor het individu. Daarna ben je volwaardig lid van Gods familie, de gemeente of de kerk.

I have decided

In onze evangelische Gospelkerk dopen wij mensen als bezegeling en getuigenis van iets wat ze reeds daarvoor gedaan én beslist hebben. En dat is hun persoonlijke bekering tot God via het offer van Jezus Christus. Jezus zelf gaf zijn eerste discipelen de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken, hen te dopen en werk te maken van hun nieuwe levenswandel via daden (Matt.28:19). Eens je beslist hebt om je te bekeren gebeurt er iets wonderlijks in de inwendige mens. Iets dat de loutere symboliek van de doop pas echt overstijgt.

Een krachtig beeld

De doop is een afbeelding van wat er werkelijk in de geestelijke wereld gebeurt met iemand die zich bekeert tot God via Jezus’ kruisoffer: al zijn zonden worden vergeven. De persoon wordt volledig rein en staat onschuldig voor God. Niet door eigen goede werken maar door het persoonlijk geloof in de vergeving van zonden door Jezus' bloed. Op dat moment wordt het oude leven in de hemel ook als afgesloten en “done with” beschouwd. De persoon kan een nieuw leven aanvatten met de bijstand van de Heilige Geest (die Jezus ondertussen vervangt op aarde), de bijbel en Gods familie, de Gemeente of kerk. Dit met de liefde, de kracht en de wijsheid die hem gegeven wordt via de Heilige Geest (2 Timo 1:7). De bijbel spreekt dan ook letterlijk van het begraven van de oude natuur en gereinigd en nieuw opstaan, klaar voor een nieuw leven. Dat is de volle krachtige boodschap en symboliek van het onderdompelen én het opstaan uit het water, gereinigd door Jezus' bloed. Met vrede met God en eeuwig leven als bonus!

Eddy Haesaerts

September 11, 2021

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel