“The Great Reset”: déjà vu?

Lopen we er opnieuw in?

In 2 Tess. 2 spreekt Paulus in één adem over de wederkomst van Jezus, de wetteloze en het geheimenis der wetteloosheid. Hij waarschuwde voor chaos en voorbarige conclusies, paniek en zelf-invulling van wat komen zou. Het was geen waarschuwing aan de wereld, maar aan Zijn boodschappers voor die wereld, Zijn gemeente. Daarover wil ik het hier even hebben.

Reeds 20 jaren

Omdat onze kerk hiervoor reeds 20 jaar hiervoor waarschuwt, inclusief het controle-systeem dat reeds jaren in de maak is om de mensheid ongewild mee te nemen in een nieuwe wereldorde. Vandaag “The Great Reset” genoemd. En plotseling wordt iedereen wakker en begint in het wilde weg te “profeteren” of in te vullen hoe het nu verder gaat. Hier als voorsmaakje van ons een uittreksel uit een artikel dat ondergetekende al jaren voor Corona wereldkundig maakte…

Naadloos toepasbaar vandaag

Paulus riep de Tessalonicenzen op om rustig en bezonnen te blijven in verband met de komst van de anti-christ en de wederkomst van Jezus Christus. En niet in discussies, verdeeldheid en voorbarigheid te vervallen. En zo de eenheid en het christelijke getuigenis te bewaren. En dus ook de  geloofwaardigheid naar de wereld, die Jezus nog niet kende, te behouden. En zich te focussen op de taak die voor hen lag. Het evangelie beleven en verkondigen. En dus te mobiliseren voor hun God. Zonder foute oorlogen te voeren.

Déjà vu?

Die vermaning van Paulus destijds zouden we makkelijk op de situatie in de kerk van Christus (in Nederland vooral) vandaag kunnen plakken. Omdat velen zich laten verleiden door te focussen op mensen, politici, bewegingen die mee in het complot, bewust of (vooral) onbewust worden mee gezogen. En om eindeloze (verhitte en publieke) discussies te voeren. Die gemakkelijk op korte tijd honderdduizenden, zo niet meer bereiken, aansteken, mogelijk verdelen én uit balans brengen. En “het zout der aarde” smakeloos maakt. En mogelijk ontaardt in anti-reclame voor het Evangelie, God en de kerk. Maar zeker nu al voor (bijkomende) verdeeldheid onder kerken en christenen zorgt.

Niets nieuws onder de zon

In 2 Tess. 2 vers 7 zegt Paulus dat dit “Geheimenis der wetteloosheid” destijds reeds LANG in werking was. Uiteraard verwees Paulus daar ook naar de eerste grote mondiale poging van de duisternis om totale controle over de mensheid te krijgen. Zonder God uiteraard. Dat gebeurde met de Torenbouw van Babel in Genesis reeds. En er is niets nieuws onder de zon. Alleen de vorm van de aanvallen van de macht der wetteloosheid veranderen. En vandaag zien we, dat Corona, een uitstekend hulpmiddel is om de weg naar totale controle over de mensheid te verkrijgen.

Lopen we er opnieuw in?

Ik verwijs naar de column van Bert Panhuise in Charisma en de bijdragen van Jaap Dieleman over “oordelen”. Twee broeders die voor mij heel kostbaar zijn. Maar ik verwijs zo ook naar de talloze discussies en “complottheorieën” die de ronde doen. En die eigenlijk alleen een vertaling zijn van hetzelfde “geheimenis van de wetteloosheid”. En uiteraard gaat dit via mensen, organisaties en politici, wetenschappers, economisten. Maar, laten we toch niet de verkeerde oorlog voeren en ons vooral daar op blijven focussen, speculaties doen en onze tijd en energie in steken. Omdat dit toch niet te keren is. Dit loopt in rechte lijn naar de komst van de anti-christ. En het is goed om deze dingen te ontdekken. Maar, laten we er toch niet in lopen om niet meer op de eenheid, de kracht en de opdracht van Gods Gemeente te focussen en te investeren.

Nederland en Vlaanderen, het verschil

Ik volg dit gebeuren in christelijke Nederland en dit komt heel negatief over in Vlaanderen. Hier is dit niet echt aan de orde. Ook al door gebrek aan sterke christelijke leiders en bedienaars. Dit, gelukkig maar, in tegenstelling tot Nederland. Laten we toch niet opnieuw in de val van de vijand lopen en onze krachten verkeerd verspillen. En een foute strijd strijden. Tegen mekaar, gefocust op feiten, vlees en bloed. En niet op de boze geesten in de hemelse gewesten.

Eindelijk Kerstmis!

En bovendien is het onontkoombaar wat er nu in de maak is. Lees de bijbel er op na. Het komt, de controle, de opname van de gelovigen in Christus, de grote verdrukking én de wederkomst van Jezus Christus. Eindelijk Kerstmis in zijn volste betekenis. De Vredevorst die vanuit Jeruzalem vrede op aarde brengt.  

Preterisme ontmaskerd

Indien de wederkomst van Jezus al plaats gevonden had in het jaar 70, en we vandaag al “in het Koninkrijk van God” leven hier op aarde, dan wordt dit wel heel erg tegengesproken door de feiten en evoluties die sinds Corona, nog duidelijker aan het licht komen in deze wereld. En net via Corona, snel in een richting evolueren van een totale controle zonder God over de hele wereldbevolking inclusief een nieuwe wereldorde. Vertaald via allerlei “complotten” zoals Bert Panhuise terecht meldt. Heel duidelijk ZONDER en vooral TEGEN God en onze Vredevorst, Jezus Christus. Zo heft het Preterisme zichzelf eigenlijk op. Omdat “het geheimenis der wetteloosheid”  steeds meer “hoogtij” viert vandaag. Dat zijn de feiten.  

Eddy Haesaerts

June 3, 2022

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel