Beste,

Wat geweest is is geweest...

Navigeren door deze tijden...

Juist, in februari was er geen Nieuwsflash. Onze excuses daarvoor. Maar, na 2 jaar acute Corona-crisis wilden we niet zo maar over gaan tot de orde van de dag en de vele taken die wachten. Daarom besloten we om via “de februari-verootmoediging” te navigeren door deze ‘overgangstijd’ naar een nieuw geestelijk seizoen. We willen niet in onze eigen val trappen.

Gods reset voor 2022 in praktijk.

“Herstel, houvast en hoop” komen niet in één week. Carl Van de Velde, Vlaanderens business-coach nr 1 én volger van onze Gospelkerk spreekt over “Een gebrek aan motivatie, drive en moed” bij velen. Herkenbaar, niet? Zo riepen we dan ook de “februariverootmoediging” uit. Een tijd van verootmoediging voor God en voor mekaar, van gebed(smeetings) en vasten uit. In februari. En ook verder in maart. Op basis van Jakobus 4: 8-10

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen (…). Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Bekijk hierover zeker dit korte clipje met een interessant “weetje” voor iedereen

Niet alles wat we doen…

Tijdens Corona heeft God ons verder genavigeerd via onze vruchtbare livestreams (die onverminderd doorgaan) naar de realisatie van een heuse “hybride” CROSSover Church. Dat is geen internet kerk, maar een kerk die het traditionale concept van kerk zijn “uit zijn kader” haalt en dicht bij de mensen brengt. Een kerk die zowel fysiek als via de media dicht bij is. Via livestreams, sociale media, mails, een sterke website (in aanbouw) en het TUBE7 GeloofsVideoPlatform.
Een mix van een soort Vlaamse Netflix , een bijbelschool, tv-zender en een kerk waar iedereen terecht kan. We willen God in Vlaanderen opnieuw op de kaart zetten! Dat betekent ook dat we ook samenwerken met professionele krachten uit de media-wereld. Want niet “alles wat we zelf doen” doen wij beter. 😊

Mogen wij u vragen?

Mogen wij u vragen om in deze transitie-periode speciaal voor ons te bidden? Voor leiding, wijsheid, mankracht en doorzetting. U kan ons ook financieel steunen. U zal merken dat uw bijdragen niet in bakstenen maar in evangeliefundamenten, bemoediging en Gods reputatie in Vlaanderen vertaald worden. Bovendien hebben we een open deur naar Nederlandse christelijke televisie. Met onze “Groeten uit België”-producties.

VZW Gospelprojecten
IBAN BE96 0017 3014 1005

In de gunst van de ganse bevolking

Exact 2 jaar na onze verschijning tijdens de MIA’s op VRT kregen we opnieuw een uitnodiging voor een top-media-tv event. Dat is ondertussen ingeblikt. Meer later. Dit allemaal om “In de gunst van de ganse bevolking” (Hand.2:47) te staan. Lees de nieuwe bijdrage in het Nederlandse Charisma-magazine. Niet onbelangrijk als we geloof opnieuw dicht bij de mensen willen brengen (woorden van onze Tom Mualaba in de ZEVENDE DAG).

Reageer op deze Nieuwsflash

Alvast Gods zegen!

Welkom in Vilvoorde

Namens ons Team

Patrick Mualaba,

Projectleider TUBE7

Eddy Haesaerts,

Voorganger Gospelkerk Vlaanderen