Ons verhaal, onze visie

“Zie, Ik maak iets nieuws…” (Jes. 43:19)

Onze visie in een notendop

Velen zijn moe en belast. Maar God is u en mij én Vlaanderen niet vergeten. Doorheen alle ellende komt de visie en de beloften die we 35 jaar geleden van God ontvingen weer een stuk dichter bij…


Toeval of niet, maar Gospelkerk Vlaanderen is ontstaan op een tijdstip waarin er in Vlaanderen een grote vraag naar zingeving en geloofsvernieuwing is. Een tijd waarin “de kerk” het niet zo goed doet en velen “de kerk” verlaten wegens niet relevant en oubollig. Een tijd ook waarin “geloof” en “religie” iets goed te maken hebben! En dat is ons doel en onze visie. Met Gospelkerk Vlaanderen willen wij bewijzen dat het christelijk, bijbelse geloof na 2.000 jaar nog kan verwonderen.

Dat willen we doen via een kerk die ook uw taal spreekt. Een kerk met antwoorden. Een kerk die uw visie op geloof kan veranderen. Een kerk die duidelijk en eigentijds communiceert. Een kerk voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen én ontgoochelden. Een kerk met een ruime leiding en een super gemotiveerd team dat zijn sporen over de jaren heeft verdiend op zovele vlakken. Een kerk ontdaan van dode tradities en dito kerkvormen. Een vrije kerk, maar toch in relatie met andere kerken. Een kerk met standplaats op verrassende locaties in Vilvoorde. Een kerk met een uitdagend geloofsprogramma. Een kerk waarin iedereen aan bod komt en betrokken wordt “op maat”. Een kerk waar iedereen vrij is te 'connecten' in de mate hij of zij dat wil: van ver, via de sociale media. Of van dichtbij via onze events en kerkdiensten. Een kerk die zich niet op een religieus eiland wil verstoppen in een waas van “groot gelijk”. Een kerk met impact en een open houding naar de maatschappij van vandaag. Een integere kerk die zich totaal wil identificeren met de wereld van de 21e eeuw zonder compromissen te sluiten die ingaan tegen haar eigen overtuigingen. Een kerk ook met handen en voeten om te helpen waar de noden zijn. Een kerk met een geloofsmodel dat teruggaat naar de tijd van de eerste christenen.