Onze waarden

Wij ontstonden als een warme en hartelijke familiekerk in 1988. als “Filadelfia”, of broederliefde. Die lijn proberen we sindsdien doorheen alles te handhaven…

Andere basiswaarden
in onze kerk

Aanvaarding

Iedereen is welkom. Hetzij vrijblijvend als “bezoeker”. Of als “vriend&volger”. En ga je mee op de weg van discipelschap met ons. Na een tijdje zelfs als kerklid. Dan geef je samen als teamlid met ons het evangelie handen en voeten. Met jouw talenten en gaven. Die kan je bij ons zeker ontwikkelen.

Visionair en hoopvol

Onze kerk is een visionaire kerk. Passie is dan ook een andere basiswaarde die onze kerk typeert. Niet zo maar, maar op basis van bijbelse beloften én de geopenbaarde visie Gods. Het is de motor van onze kerk en familie. En geeft perspectief!

Samenhorig

Wij zijn een vechterskerk! Zij aan zij. Niet als eenlingen. “Samen in de Bres” was ook onze actieslogan eind 2019. VOOR Corona begon. Hoe accuraat spreekt God ook vandaag.

Toetsend en open

Onze kerk is een kerk die de dingen noemt waar nodig. Geen struisvogelpolitiek of “window dressing”. Hypocrisie is des mensen. En je vervalt er in voor je het weet. Openheid is dan ook een bescherming voor de eenheid in de kerk. Niet evident, maar een must.

Flexibel

Dit is essentieel in onze kerk. En voor onze groei. Net zoals Paulus schreef in Kolossenzen 1:9-11. Daarin houdt hij een pleidooi voor geestelijke “trial and error”. Gods woorden bestuderen, in praktijk brengen én evalueren op basis van de vruchten. En desnoods durven veranderen. In plaats van dode tradities te cultiveren. Ook dit vraagt moed en durf en verloopt niet altijd vlekkeloos. Maar het baant de weg naar grotere heerlijkheid van God. En het is de methode van de Heilige Geest die ons leidt naar de volle waarheid zoals Jezus zegt in Johannes 16.

Vergevingsgezind

Naar iedereen en ten allen tijd.
Dat moet je durven en doen, niet zeggen. En dat doen we ook!